Magyar Festészet Napja

Mit jelent a Magyar Festészet Napja? Vegyük sorba a fogalmakat. Minden ellentétes véleménnyel szemben a festészet — mint művészeti műfaj, kategória — él és virul, mert mögötte az ember ősidők óta tartó képalkotási igénye áll. És ha van magyar nyelv és kultúra, akkor léteznie kell kortárs magyar festészetnek is. A jellemzőiről, irányáról és az egyetemes festészetben betöltött szerepéről kell és érdemes beszélnünk. És mi lenne alkalmasabb arra, hogy évről-évre a figyelmünk fókuszába ezt a fontos kérdést állítsuk, mint egy rendezvénysorozat, melynek a középpontjában október 18-a, Szent Lukácsnak, a hagyomány szerint a festők védőszentjének a napja áll. Egy rendezvénysorozat, melyhez az ország és a Kárpát-medence művészeti közélete csatlakozik évről-évre immár tizenhetedik alkalommal. Ünnepeljük együtt tehát azt, hogy van festészet, van magyar festészet, van jó magyar festészet, ami mögött kiváló művészek állnak és, hogy mindez összeköt, és nem elválaszt minket egymástól. Ünnepeljük együtt a Magyar Festészet Napját!

Csatlakozás

Tisz­telt Galériavezető! Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja rendezvénysorozathoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2018. októ­ber havában kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk kezdőd­het október elején, illetve záródhat november közepén, végén. Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát, a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és…

Continue Reading

Élő magyar festészet - Kurátorok

Kiemelt bejegyzések

 • Kiemelt helyszín – Újbuda

  ÚJBUDA A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA BÖLCSŐJE

  2002 óta minden évben egész napos rendezvénysorozattal ünnepli Újbuda a magyar festészetet. Kiállítások, szimpóziumok, galéria séták,  nyitott műterem, koszorúzások, megemlékezések 2018. október 19-én a kerületben.

 • Kiemelt helyszín – Eger

  ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET A KEPES INTÉZETBEN

  A Magyar Festészet Napja kiemelt helyszíneként Eger megnyitja kiállítóhelyeit a magyar festészet számára: a Kepes Intézet, a Templom Galéria és magán galériák várják 2018. október 13-án a festészet rajongóit.

 • Kiemelt helyszín – Szolnok

  A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE

  2018. október 20-án a Szolnoki Művésztelep szervezésében megrendezésre kerülő, egész napos programsorozat keretében hét kiállítás nyílik, közte az események gerincét adó Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves kiállítása.